Projektbakgrund och nyheter på svenska

Nu finns det information om detta digi-projekt också på den andra inhemska: se här! Stor tack till Jessica Parland-von Essen för översättning!

Kortfattat: Projektet kartlägger den digitala historiens introduktion och forskarnas tankar om nuläget. Med forskarenkät är avsikten dels att dokumentera utvecklingen, dels att utreda vilka behov forskare har i dag. Resultaten behandlas anonymt och materialet kommer att arkiveras i Samhällsvetenskapliga dataarkivet. En preliminär rapport planeras bli klar i augusti 2016.